Duyuru

Daraltma
Henüz duyuru yok.

Melekler ve Görevleri

Daraltma
X
Daraltma
 
 • Filtre
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Temizle
yeni gönderiler

 • Melekler ve Görevleri

  Melek, Allahü teala tarafından yaratılmış, erkeklik ve dişilikleri olmayan ve Allahü teala'ya itaatten ayrılmayan gözle görülmeyen nuranî varlıklardır. Melekler nurdan yaratılmışlardır. Yemezler, içmezler uyumazlar, doğuğ doğurmazlar. Yüce Allah'ın emirlerine asla isyan etmezler. Hiçbir günah işlemezler. Devamlı Allah'a ibadet ederler. Bizler ruhumuzu göremediğimiz gibi melekleri de göremeyiz.

  "Şüphesiz Rabbin katındaki (Melek)ler O'na ibadet etmekten büyüklenmezler. O'nu tesbih ederler, yalnız O'na secde ederler." (A’raf suresi, 206. ayet)

  Melekler her an Allah'ın emrettiği bir mekândan diğer bir mekâna intikal edecek, hatta yerleri ve gökleri dolaşacak bir kabiliyette yaratılmışlardır. Kur'ân-ı Kerim'de meleklerin kanatlarının olduğu belirtilmektedir. Melekler son derece kuvvetli ve süratli varlıklardır. İnsanların yapamadıklarını kolayca yaparlar, ulaşamadıkları yerlere çabucak ulaşırlar. Melekler, Allah'ın emirleriyle farklı şekillere girebilirler.

  "Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O, yaratmada dilediğini arttırır." (Fâtır suresi, 1. ayet)

  Meleklerin görevleri, Allah'a kulluk etmek, O neyi emrediyorsa, onu yerine getirmektir. Melekler görevleri açısından bir kaç gruba ayrılır. Melekler yerde, arşta veya semada bulunurlar.

  Melekler yüklendikleri görevler itibariyle farklı isimlerle anılmışlardır. Bunlardan en üstünleri, büyük melek olarak bilinmektedir: Cebraîl, Mikaîl, İsrafîl ve Azrail.

  Bilinen diğer melekler de şunlardır; Münker Nekir (Öldümden sonra, kabirde sorguyla görevli melekler), Kiramen Katibin (Hafaza/İnsanların amellerini yazmakla görevli melekler), Hamele-i Arş (Arşı taşıyan melekler), Hazin (Cennet ve cehennemde bekçilikle görevli melekler), Zebanî, Malik (Cehennemde görevli melekler), Rıdvan (Cennette görevli melekler), Mukarrabûn ve İlliyyûn (Allah'a çok yakın ve onun katında üstün mevkie sahip melekler)
  Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman olma

  BatiTrakyaninSesi Forumu
  www.batitrakyaninsesi.net
Çalışıyor...
X