Duyuru

Çöküş
Henüz duyuru yok

Kur’an’daki̇ Beddualar

Çöküş
X
Çöküş
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • Kur’an’daki̇ Beddualar

  Beddua Allah’tan istenen kötü dilek demektir. Peki Allah’tan dilendiğine göre Allah kendisine dua ya da beddua eder mi? Örneğin “Allah onu yerin dibine batırsın” der mi? “Allah, onun iki gözünü kör etsin” der mi? Demez elbette. Bunu istiyorsa yapar zaten. Ama ne var ki ayetlerde beddua vardır ve sadece bu bile Kur’an’ın insan ürünü bir kitap olduğunun, Tanrıdan-Allah’tan gönderilmediğinin yeterli kanıtıdır.

  Tebbet Suresi
  Tebbet suresi bu konuda en bilinen suredir ve hergün milyonlarca Müslüman her namazda “Ebu Leheb’in elleri kurusun” diye beddua eder.

  Ebu Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da.
  Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.
  O, alevli bir ateşte yanacak.
  Odun taşıyıcı olarak karısı da.
  Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.

  Ebu Leheb bilindiği üzere Muhammed’in amcasıdır ve iki kızını daha çok küçük yaşlarındayken amcasının oğullarıyla evlendirmiştir. Asıl adı Abduluzza’dır. Leheb adını ona Muhammed takmıştır, ateşin babası anlamına gelir. Amcasıyla aralarının açılmasının sebebi kızlarıyla olan geçimsizlik ya da peygamberliğine inanmamış ve kendisine kötü davranmış olması gösterilir. İlginçtir ki Kur’an’da peygamber sülalesinin dışında ismi yazılmış iki isim vardır. Birisi evlatlığı olan Zeyd’dir ve boşandığı karısı Zeynep’le evlenmesinin izahında geçmiştir. Diğeri de amcasıdır. 1430 sene önce ölmüş bir adama hala hergün milyonlarca kez beddua edilmesinin ne akılla, ne mantıkla izah edilebilir bir yanı yoktur.

  Müdessir Suresi
  Tefsirlere göre Müdessir suresinin 11. Ayetinden itibaren bahsi geçen kişinin Velid b. Muğire el-Mahzumi olduğu belirtilmiştir. Ayetler “kahrolasıca” ya da “geberesice-canı çıkasıca”, “bir daha kahrolasıca” ifadeleriyle beddular içerir. Gebermesini isteyen Allah’sa bunu ayet olarak yazmak yerine neden canını almasın ki?! Belli ki bu ifadeler tanrıya değil, Muhammed’e aittir.

  11. Malsız, evlâtsız olarak yaratıp dünyaya getirdiğim kimseyi, bana bırak.
  12. Ona ardı arkası gelmeyen servetler vermiştim.
  13. Ona ellerinin değdiği işi başaran, itibarlı ve liderlik kabiliyetleri yüksek, şöhretleri kendisine denk, babalarını yalnız bırakmayan oğullar vermiştim.
  14. Ona, ne büyük imkanlar sağlamıştım.
  15. Üstelik, daha, daha artırmamı arzu ederdi.
  16. Yağma yok artık. Çünkü o âyetleri-mizi inatla inkâra, yalanlamaya kalkıştı.
  17. Ben onu sarp yokuşa, dikine azâba sardıracağım.
  18. O Kur’ân’a ve İslâm’ı tebliğe nasıl karşı çıkacağını düşündü ve plan yaptı.
  19.
  Kahrolasıca(geberesice), nasıl da içinde yaşadığı toplumun tasvibini alacak bir plan yaptı.
  20. bir daha kahrolasıca(geberesice), nasıl da içinde yaşadığı toplumun tasvibini alacak peşpeşe planlar yaptı.
  21. Sonra planının doğuracağı sonuçları düşündü.
  22. Üstelik kaşını çatıp, surat astı, Kur-an’ın ve İslâm’ın hedeflerinin planlanan vakitten önce gerçekleşmesini istedi, bekleyemedi.
  23. Sonra imandan ve Peygambere tâbi olmaktan, ikbalinden ve istikbalinden yüz çevirdi ve büyüklük taslayıp zorbalık etti.
  24. “- Bunlar, öteden beri anlatılan, öğretilen büyüleyerek aklı etki altına alan sözlerden ibaret.” dedi.
  25. “- Bu ne ki, olsa olsa beşer sözü.” dedi.


  Diğer beddua ayetleri:
  Tevbe 30. Yahudiler, “Üzeyr, Allah’ın oğludur” dediler. Hıristiyanlar ise, “İsa Mesih, Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkâr etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah, onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!

  Münafıkun 4. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider, konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayanmış kütükler gibidir. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Düşman onlardır. Onlardan sakın. Allah onların canlarını alsın. Nasıl bu hale geliyorlar?

  Zariyat 10-11. Cehalet içinde gaflete dalmış olan (ve “Muhammed şairdir, delidir” diyen) yalancılar kahrolsun!

  Abese 17. Kahrolası (inkârcı) insan! Ne nankördür o!

  Maide 64. Bir de Yahudiler, “Allah’ın eli bağlıdır” dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lânete uğrasınlar! Hayır, O’nun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun, sana Rabbinden indirilen (Kur’an) onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah, bozguncuları sevmez.

  Muhammed beddua etmiş midir?
  “Peygamber efendimiz hiç beddua etmezdi” diyen hocaları çok duyarız ama hadisler beddualarla doludur. Bunlardan en ilginç olanı; Risale-i Nur’da anlatılan hadistir:

  «Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm namaz kılarken, hırçın bir çocuk, namazını kat’edip geçtiğinde, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm “Ey Allah’ım! Sen de onun yürüyüşünü kes” demiş. Ondan sonra çocuk daha yürümemiş öyle kalmış, hırçınlığının cezasını bulmuş.»

  Risalede yeri: Mektubat sh: 142

  Me’hazler: Şerh-üs Sünne – Begavî 11/274; Delâil-ün Nübüvve – Beyhakî 5/243; Eş-Şifa – Kadı İyaz 1/328; Şerh-üş Şifa – Hafacî 3/137; yine Şerh-üş Şifa – Aliyy-ül Karî 1/663; Mecma-uz Zevaid 3/137; Cem’-ül Fevaid 1/228; Kenz-ül Ummal 12/440

  Diğerleri:

  (Kadın elbisesi giyen erkeğe, erkek elbisesi giyen kadına lanet olsun!) [Hakim]

  (Kadın gibi davranan erkeğe, erkek gibi davranan kadına lanet olsun!) [Buhari]

  (Rüşvet alıp verenlere Allah lanet etsin!) [İbni Mace]

  (Eshabıma sövenlere Allah lanet etsin!) [Hakim]

  (Zekat vermeyenlere Allah lanet etsin!) [Nesai]

  (Ana-babasına lanet edene Allah lanet etsin!) [Müslim]

  (Lutilere Allah lanet etsin!) [Beyheki]

  (Zalim âmirlere, fasıklara, sünnetimi yıkan bid’atçilere Allah lanet etsin!.) [Deylemi]

  (Altın ve gümüşün kuluna paraya tapana lanet olsun!) [Tirmizi]

  (Halkın işlerini üstlenip de onlara güçlük çıkarana lanet olsun!) [Ebu Avane]

  (Hanımını anasından üstün tutana lanet olsun!) [Şir’a]

  (Sadaka vermeye engel olana lanet olsun.) [İsfehani]

  (Allah’tan ümit kestirip dinden nefret ettirenlere lanet olsun!) [Şir’a]

  (Bid’atler çıkınca âlim ilmini açıklasın! İlmini açıklamayana lanet olsun!) [Deylemi]

  (Vücuduna dövme yapana, yaptırana, faiz alıp verene lanet olsun.) [Buhari]

  (Ana ile evladın, kardeşle kardeşin arasını açana lanet olsun.) [İbni Mace]

  (Kızını fasıkla evlendirene lanet olsun.) [Şir’a]

  (Ölü için ağlayana lanet olsun.) [Ebu Davud]

  Kaynak;anteidar
  Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman olma

  BatiTrakyaninSesi Forumu
  www.batitrakyaninsesi.net
Hazırlanıyor...
X