Şii mezhebinde önemli bir yer tutan On İki İmam, Ehl-i Beytin soyundan gelir. 12 İmamların ilki Hz. Ali, sonuncusu ise Muhammed el-Mehdî el-Muntazar'dır.

12 İmam Kimdir?
On İkicilik adıyla da bilinen, 12 İmam Alevi ve Caferilerin benimsediği bir silsiledir. Hz. Ali'nin 28 Ocak 661 yılında vefat etmesinden sonra büyük oğlu Hasan ve Hüseyin ile devam etmiştir.

12 İmamın İsimleri Nelerdir?
 1. Hz. Ali
 2. İmam Hasan
 3. İmam Hüseyin
 4. Zeynel Abidin
 5. Muhammed Bakır
 6. Caf er Sadık
 7. Musai Kazım
 8. Ali Rıza
 9. Muhammed Taki
 10. Ali Naki
 11. Hasan Askeri
 12. Muhammed Mehdi
12 İmamın Hayatı

1- Hz. Ali:
17 Mart 599 tarihinde Mekke'de dünyaya geldi. Hz. Muhammed peygamberliğini ilan ettikten sonra İslam'ı kabul eden ilk kişilerden biri oldu. Künyesi Ebu Turab olan Hz Ali'nin lakabı ise Haydar-ı Kerrar'dır. ''Dönüp dönüp vuran aslan'' manasına gelen bu lakap, kendisine savaşlarda gösterdiği büyük cesaretten dolayı verilmiştir.

2- İmam Hasan
624 yılında Mekke'de doğan Hasan, 2. İmamdır. Diğer adı Şah-ı Merdan olan İmam Hasan, halifeliği boyunca Muaviye ile mücadele etmiştir.

3- İmam Hüseyin
Hz. Ali'nin küçük oğlu olan İmam Hüseyin 626 yılında Medine'de doğdu. Lain Yezit tarafından şehit edilmiştir.

4- Zeynel Abidin
Dördüncü İmam Zeynel Abidin, 20 Ekim 713 tarihinde zehirlenerek öldürüldü. Hukuk alanında da çalışmaları bulunan Zeynel Abidin'in Risat-ül Hukuk adında bir eseri de mevcuttur.

5- Muhammed El- Bakır
İmam Hüseyin'in oğlu olan Muhammed El-Bakır beşinci imamdır.

6- Cafer Es-Sadık
Altıncı imam olan Cafer Es-Sadık, 702 yılında Medine'de doğdu. Kendisi aynı zamanda Caferilik mezhebinin kurucusudur.

7- Musa El-Kazım
Musa El-Kazım 745 - 799 tarihleri arasında yaşadı. Yardımseverleri ile bilinen yedinci imam, Zeynel Abidin gibi zehirlenerek öldürüldü.

8- Ali Rıza
Sekizinci imamdır. İmameti 20 yıl sürmüştür.

Muhammed Taki
Babası Ali Rıza, annesi Sebike hanımdır. Alçakgönüllülüğü ile bilinen Muhammed Taki, 835 yılında vefat etti.

Ali En-Naki
Onuncu imamdır. İmameti en uzun süren (33 yıl) imamlardan biridir.

Hasan Askeri
Lakabı ''Vekil'' olan Hasan Askeri, on birinci imamdır.

Muhammed Mehdi
Hasan Askeri'nin oğlu olan Muhammed Mehdi 12. ve son imamdır.